شما می‌توانید در روزهای 21 و 22 تیرماه 1401 از ساعت 9 صبح الی 6 عصر از نمایشگاه تخصصی  رویداد واقع در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما بازدید کنید

اوووپس! ما نمی توانیم فرم شما را پیدا کنیم.