ثبت نام در مراسم افتتاحیه اجلاس تجارت محصولات کشاورزی و غذا