زمان و مکان شانزدهمین دوره مسابقات قویترین مردان قهرمانی باشگاههای کشور مشخص شد

تاریخ برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات قویترین مردان قهرمانی باشگاههای کشور در دسته فوق سنگین مشخص شد.به گزارش روابط عمومی فد...

ادامه مطلب