instagram

اینستاگرام چگونه کار می‌کند و نحوه موفقیت در آن چیست؟

الگوریتم اینستاگرام، مجموعه دستورالعمل‌هایی است که با جهت دادن رفتار کاربران در این شبکه اجتماعی به هدف مشخصی دست می‌یابد. اینستاگرام کار خود را از سال 2010 آغاز کرد و تا 6 سال بعد از آن پست‌ها در فید کاربران بر اساس ترتیب زمانی معکوس نمایش داده می‌شد.

ادامه مطلب