روشنی، سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

روشنی: هیچ تیم یا ورزشکاری از سوی فدراسیون ایران به رقابت های امارات اعزام نشده است

سخنگوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: هیچ تیمی از سوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران در رقابتهای امارات شرکت نکرده است. م...

ادامه مطلب

قناعتی: اگر اشکالی ببینم، حضوری با رییس فدراسیون مطرح می‌کنم

رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان تهران گفت: در هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان تهران تلاش می کنیم تا سطح دانش مربیان باشگاهها را ...

ادامه مطلب