احترام گذاشتن فدراسیون به ورزشکاران مهمتر از مسائل مالی بود/ خودمان را در کنار فدراسیون می بینیم

ملی پوش 85 کیلوگرم پرورش اندام گفت: آنچه مهمتر از مسائل مالی است، احترامی است که فدراسیون برای ورزشکاران قائل شد. محمدحسین عارفی که به...

ادامه مطلب