دومین اجلاس تجارت غذا

یکشنبه 20 خردادمـــاه 1403، هتل پارسیان آزادی تهران

همواره بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران فرصت های سرمایه گذاری جذابی را برای تجار و بازرگانان در سراسر جهان فراهم کرده است.
سابقه مثبت این صنعت در ایران و همگام شدن تولیدکنندگان این بخش با الزامات تولیدات جهانی، از مزیت های نسبی صنعت غذا درایران است.
از همین رو اجلاس تجارت غذا، با هدف گردهمایی شخصیت های تاثیر گذار صنایع غذایی و کشاورزی ایران و همچنین توسعه صادرات و روابط بین الملل در این حوزه، در سال 1401 در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در دوره اول این رویداد، 26 نشست‌‌‌ تخصصی با حضور مجموعا بیش از 1000 نفر از فعالان صنعت غذا و کشاورزی برگزار شد و مهمترین موضوعات این صنعت در سه بخش تامین مالی، شبکه سازی بازار و صادرات هدفمند مورد بررسی قرار گرفت.
بر همین اساس با عنایت به برگزاری مطلوب این اجلاس در دوره گذشته، مقرر است دومین اجلاس بین المللی تجارت غذا، با حمایت کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت، در تاریخ 20 خرداد 1403 و همزمان با سی و یکمین نمایشگاه بین المللی آگروفود ایران برگزارر گردد.

معرفی ظرفیت های ایران در تولید محصولات و صنایع غذایی

معرفی فرصت ها و مزایای سرمایه گذاری در صنایع غذایی ایران

معرفی نقش و جایگاه ایران در زنجیره تامین امنیت غذایی

ارتقای دیپلماسی اقتصادی ایران با سایر کشورها

تسهیل تجارت و تبادل اطلاعات تجاری و گمرکی

مدیران برندهای صادراتی صنایع غذایی ایران

سفیران کشورهای مقصد صادراتی صنایع غذایی ایران

بازرگانان خارجی حاضر در نمایشگاه آگروفود

شرکت های خارجی حاضر در نمایشگاه آگروفود

رایزنان تجاری ایران در کشورهای مقصد صادراتی

روسای اتاق های مشترک بازرگانی

روسای انجمن ها و تشکل های فعال صنایع غذایی ایران

مدیران دولتی مرتبط با صنایع غذایی ایران

FOOD TRADE

همزمان با سی و یکمیـــن نمایشگاه بین المللی آگروفود ایران

یکشنبــــه 20 خــرداد 1403
هتل پارسیان آزادی تهــــران
با حمایت سازمان توسعه تجارت و کمیسیون صنایع غذایی اتاق تهران

برنامه های اجلاس

اخبار و چندرسانه‌ای